Hvorfor Ventilation

De fleste boliger er i dag af så god kvalitet, at de er næsten 100% tætte. Der er plastic under gulve, på lofter og ofte også i væggene. Det er som en plasticpose, hvor det naturligvis ikke er særlig let at trække vejret.

Forureningen inde i et hus er 6 til 8 gange større end udenfor. Forureningen opstår fra byggematerialer og partikler fra husdyr samt de mere end 100.000 partikler og ca. 3 liter vand, der daglig afgives fra hvert familiemedlem. De fleste mennesker opholder sig i hjemmet omkring 60 % af døgnets timer. Derfor er det meget vigtigt at ventilere boligen!

”et godt indeklima giver større velvære.”

En allergisk reaktion er bl.a. forkølelse, vejrtrækningsbesvær, overfølsomhed, træthed, utilpashed, svimmelhed, røde øjne og hovedpine. Risikoen for at få en allergisk reaktion er større end nogensinde. Et stigende antal af den danske befolkning har en eller anden luftvejslidelse, det er i øjeblikket en tredjedel af befolkningen.

Dansk Institut for Folkesundhed forudsiger at dette vil stige til halvdelen af den danske befolkning inden år 2007. Udbredelsen af luftvejslidelser kan mindskes ved hjælp af kontrolleret ventilation, hvor indblæsning af frisk luft og udsugning af forurenet luft foregår konstant. Luftfugtigheden i boligen kontrolleres via indeklimasystemet, så støvmidernes livsbetingelser mindskes væsentligt. I samme proces mindskes risikoen for råd- og svampeskader i boligen.